Garantija

 

Visām SIA SPARKS A (sparks-shop.eu) interneta veikalā iegādātajām precēm ir ražotāja garantija.

Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs.

Informācija par ražotāja garantijas termiņu izvēlētajai precei atrodama preces aprakstā vai sazinoties ar SIA SPARKS A pārstāvi.

Ja ražotāja noteiktais garantijas termiņš precei ir īsāks par 2 gadiem, likumiskās garantijas ietvaros, patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tam paredzētājam mērķim.

Juridiskām personām, kas nav patērētājs, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā garantija.

Svarīgi! Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme)

Garantija ir spēkā, ja Pircējs ievēro Preces ekspluatācijas noteikumus un lieto Preces atbilstoši tās tehniskajai specifikācijai.

 

Preču atgriešana


Prece jāiepako oriģinālā iepakojumā un jāpārliecinās, ka tā ir pilnā komplektācijā. Prece tiks pieņemta tikai gadījumos, ja tā būs jauna, nelietota, bez vizuāliem un tehniskiem bojājumiem.

Aizpildiet preču atgriešanas anketu un pievienojiet sūtījumam vai arī ieskenētu atsūtiet uz e-pastu sparks@latnet.lv

Gadījumā, ja preces apmaska ir veikta skaidrā naudā sūtījumam pievienojiet kases čeku (oriģinālu), Čeka kopiju atstājiet sev. Ja pirkums veikts ar bankas pārskaitījumu - pievienojiet preču pavadzīmes kopiju.

Lai nebojātu oriģinālo iepakojumu, neliela izmēra preci iepakojiet transporta kastē. Liela izmēra produktus iepakojiet tā, lai kurjerdienests to transportēšanas laikā nesabojātu. Paku nosūtiet uz adresi: Krustpils iela 17, Rīga, LV-1073, sūtījuma saņēmējs SIA SPARKS A.

Par preces nosūtīšanu lūdzu mūs informēt e-pastā sparks@latnet.lv

Kādos gadījumos var atgriezt preci

Pircējam ir tiesības atgriezt preci 14 dienu laikā no saņemšanas brīža. Prece jāatgriež tādā pat stāvoklī kādā tā saņemta no pārdevēja - oriģinālā, nebojātā iepakojumā. Precei jābūt jaunai un nelietotai. Preces iepakojums var būt atvērts un preci pircējs var izmēģināt, ciktāl tas nepieciešams, lai saprastu, vai prece atbilst pircēja vēlmēm, bet ne vairāk, kā preci būtu iespējams izmēģināt mazumtirdzniecības veikalos.


Ja saņemot preci neesat pārliecināti par tās atbilstību Jūsu vēlmēm, lūgums to pārbaudot neveikt kādas manipulācijas, kas varētu samazināt preces vērtību.


Pircējam nav atteikuma tiesības šādos gadījumos:

-  ja atgrieztā prece ir bojāta vai nav atgriezta pilnā kompletācijā;

-  ja  Pircējs  ir  atvēris  preces  iepakojumu,    rezultātā    zaudējusi  savu  nozīmi, īpašības vai kvalitāti;

-  ja  prece  izmantota neatbilstoši tehniskajai  specifikācijai,  patērētājs  zaudē  uz  preci attiecināmo garantiju;

-  ja   preces   izgatavotas   pēc   pasūtītāja   norādījumiem,   tajā   skaitā   individuāla pasūtījuma.

Gadījumā, ja atgrieztajai precei tiks konstatēti trūkumi vai bojājumi SIA SPARKS A patur tiesības neizmaksāt pilnu summu par atgriezto preci.

Atgriežot preci 14 dienu laikā interneta veikals sparks-shop.eu  neapmaksā transporta izdevumus par preces nogādāšanu SIA SPARKS A birojā.

Gadījumā, ja nopirktā prece ir izrādījusies brāķis vai neatbilstoša solītajam - tās īpašības būtiski atšķiras no sparks-shop.eu mājas lapā aprakstītajām, Jums ir tiesības šo preci atgriezt vai pieprasīt tās apmaiņu.

Šādos gadījumos lūdzam nekavējoties sazināties ar sparks-shop.eu veikalu un e-pastā informēt par neatbilstību / brāķi. Gadījumā, ja prece tiek atgriezta, 14 dienu laikā no preces saņemšanas veikals sparks-shop.eu jums atgriež samaksātos naudas līdzekļus.

Lejuplādēt preču atgriešanas noteikumus

Sūdzību par pakalpojumu lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sparks@latnet.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Krustpils iela 17, Rīga, LV-1073. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

  • Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

  • Iesnieguma iesniegšanas datumu;

  • Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Lai iepazītos ar Jūsu pircēja tiesībām un konsultētos neskaidros jautājumos, iesakām vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā:

http://www.ptac.gov.lv/

vai tiessaites sistēmā: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?...

Uz augšu
Izvēlne
Aizvērt
Grozs
Aizvērt
Atpakaļ
Profils
Aizvērt