Information

Kategorijos

Gamintojai

1. Utilizavimas:

Utilizuokite panaudotą įrenginį aplinkai nekenksmingu būdu.

Prašome neišmesti paprastai nei įpakavimo nei vėliau paties įrenginio, o utilizuoti juos pagal Lietuvos Respublikoje

galiojančius potvarkius. Saugokite aplinką!

1.1. Eksploatavimo nutraukimas:

Panaudoti įrenginiai turi būti utilizuojami profesionaliai tam, kad išvengti vėlesnių neautorizuotų jo

panaudojimų ir grėsmės aplinkai ir aplinkinėms žmonėms.

 ištraukite maitinimo laido kištuką,

• nukirpkite pagrindinį maitinimo laidą,

• išpilkite-surinkite iš įrenginio visus pavojingus aplinkai skysčius,

• jeigu yra išimkite visas baterijas ir akumuliatorius,

• jeigu reikia išardykite įrenginį į lengvai transportuojamas dalis,

• visus skysčius ir įrenginio komponentus utilizuokite specializuotose aikštelėse.

1.2. Naujo įrenginio įpakavimo utilizavimas

Visos įpakavimo dalys tinka pakartotiniam panaudojimui ir turi būti atiduotos į utilizacijos centrus. Svarbiausia

tinkamai jas surūšiuoti.

1.3. Senų įrenginių utilizavimas

Savo ir aplinkinių gerovei įsitikinkite, kad įrenginys bus utilizuotas pagal visas galiojančias nuostatas.

Turėkite omenyje, kad įrenginyje yra daug dalių tinkančių pakartotiniam panaudojimui, bet taipogi daug kenksmingų

aplinkai medžiagų.

1.4. Elektrinių ir elektroninių komponentų utilizavimas

Įsitikinkite, kad visi elektriniai ir elektroniniai komponentai bus utilizuoti profesionaliai pagal visus teisės aktus.

Įrenginio sudėtyje yra elektrinių ir elektroninių dalių, kurios neturėtų būti išmetamos su kitomis šiukšlėmis.

Pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC susijusia su elektrinių ir elektroninių įrenginių, tokios dalys turėtų būti

renkamos ir perduodamos utilizavimui.

Įsitikinkite, kad baterijos ir akumuliatoriai utilizuojami profesionaliai ir pagal visus teisės aktus.

1.5. Tepalų ir aušinimo skysčių utilizavimas

Kaip aušinimo skystį rekomenduojama naudoti tirpią vandenyje ir neteršiančią aplinkos emulsiją.

Po darbo visada surinkite aušinimo skystį.

Įsitikinkite, kad alyva ir kiti skysčiai neišsipila ant grindų. Tuoj pat išvalykite išsipylusius skysčius arba alyvą

naudodami absorbuojančias medžiagas ir utilizuokite jas pagal galiojančias aplinkos apsaugos normas.

Utilizuokite panaudotą aušinimo skystį ir tepalus nekenkdami aplinkai. Susisiekite su regione veikiančiomis

utilizavimo kompanijomis.

Nemaišykite panaudotų tepalų ir aušinimo skysčio, nes pakartotiniam panaudojimui tinka tik alyva nesumaišyta

su kitomis medžiagomis.

Panaudotų tepalų utilizavimo nurodymus gamintojas turi pateikti ant gaminio pakuotės. Jei reikia, pareikalaukite

iš gamintojo produktų duomenų lentelių.

2. Elektros ir elektroninių įrenginių utilizavimas

Panaudotų elektros ir elektroninių įrenginių utilizavimas (galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse,

kuriose rūšiuojamos atliekos).

Toks simbolis esantis ant gaminio ir/arba pakuotės ir/arba gaminio eksploatacijos instrukcijoje, nurodo, kad

šio prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atitarnavusį prietaisą reikia nuvežti į

atitinkamą elektros technikos prietaisų surinkimo vietą, kur vėliau jis bus perdirbtas į antrines žaliavas.

Tinkamas panaudotų prietaisų utilizavimas ir perdirbimas užtikrina aplinkos ir žmogaus sveikatos apsaugą.

3. RoHS , 2002/95/EC

Šis ženklas ant produkto ar jo pakuotės ar jo gaminio eksploatacijos instrukcijoje rodo, kad produktas atitinka

Europos Direktyvą 2002/95/EC.

4. Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie senų prietaisų, įrangos utilizaciją galite sužinoti Aplinkos ministerijoje, vietinėje

savivaldybėje arba parduotuvėje, kurioje buvo įsigytas prietaisas.