Spērvielas un dzesēšanas smērvielas


Lubricant and cutting fluid